יום שישי, 9 ביולי 2010

חשיבות העלאת תמונה אישית באתרי הכרויות

באתרי הכרויות שונים, קיימת האפשרות לחברים שנרשמו, העלאת תמונה אישית לפרופיל האישי שלהם. מסתבר, שבאופן יחסי למספר הנרשמים לאותם אתרי הכרויות, אחוז החברים אשר מעלים ומציגים את תמונתם האישית נמוך בהרבה מאשר אלו אשר נמנעים מכך. לאי העלאת תמונה אישית על ידי חברים יכולות להיות מספר סיבות כגון:

1.ביישנות - לעיתים חברים מסויימים מרגישים כי אינם פוטוגנים ולפיכך העלאת תמונה אישית עלולה לפגוע במאמציהם למצוא קשר באמצעות האתר.
2.פרטיות - הואיל ואתרי הכרויות עוסקים בתחום שבינו לבינה, חלק מהחברים לא מעוניינים ל"הסגיר" עצמם על ידי הצגת תמונתם, דבר שעשוי להגביל אותם בפעילותם באתרי הכרויות אחרים או במציאות.
3.קשיים טכניים - מרבית אתרי ההכרויות מטילים מגבלות של סוג, גודל ומשקל לקבצי התמונות האפשריים להעלאה. מגבלות אלו לא תמיד נהירות לקהל החברים, דבר שגורם לחלקם להתייאש ולהימנע מהעלאת תמונה.
4.חוסר מודעות - חברים רבים אינם מודעים לחשיבות קיומה של תמונה אישית בצמוד לפרופיל האישי שלהם והם מתייחסים לכך כעוד פרט מיני פרטים רבים הנדרשים להשלמת הפרופיל האישי באתר ההכרויות.
ובכן, בנוגע לסיבות 1 עד 3 לעיל, נראה שהיכולת להתייחס אליהם מצריכה מעורבות אישית וקונקרטית כלפי החבר או החברה הרלבנטים, בעוד שבנוגע לסיבה הרביעית - היינו, חוסר מודעות החברים לחשיבות העלאת תמונה, נראה כי הבנה נכונה של הסוגייה עשויה לצמצם את הופעתה, כפי שיורחב להלן. יצירת קשר אמיתי בין אנשים דרך אתר הכרויות, מצריכה סיפוק של פרטים ונתונים שונים וזאת על מנת להשלים את החוסר בפגישה פנים מול פנים במציאות. כך למשל, נהוג לספק פרטים אודות סטטוס אישי, אורך חיים, השכלה, עיסוק ומראה חיצוני. ואולם פרטים אלו חשובים אך אינם מספיקים להוצאה לפועל של פגישה פיזית בין החברים באתר ההכרויות. בני אדם, כולל החברים באתר הכרויות, אינם אוהבים הפתעות, ביחוד שזה נוגע לעניינים רומנטיים ואישיים. העלאת תמונה אישית חוסכת את אלמנט ההפתעה האמור ובכך פותחת את הדרך אל קיומה של הפגישה האמיתית מחוץ למרחב האינטרנטי. ניתן לרכז מספר יתרונות מרכזיים להעלאת תמונה אישית לפרופיל באתר הכרויות:
1.בטחון עצמי - חברים המעלים תמונה אישית משדרים ביטחון עצמי כלפי החברים האחרים. תכונה זו נחשבת כתכונה אטרקטיבית, דבר המועדד פניות אליהם.
2.פניות רבות יותר - כפי שהובהר לעיל טבעו של האדם להימנע מהפתעות, וכאשר מדובר בעניינים רומנטיים הענין אף מחריף. על כן, חברים שמציגים תמונה אישית בפרופיל האישי שלהם, למעשה מזמינים פניות רבות יותר אליהם.
3.העדפה על ידי מערכת האתר - אתר הכרויות שאין בו "פנים" של החברים בו, היינו תמונות, נראה כאתר שומם וריק. חברים שמעלים תמונה אישית, למעשה מספקים לאתר סביבה אנושית יותר. דבר זה גורם לכך כי חברים אלו יהיו מוצגים במקומות שונים באתר, דבר שיגביר את החשיפה אליהם. לעומם חברים שלא העלו תמונה אישית נעלמים הלכה למעשה בין אלפי החברים האחרים.
4.העדפה בחיפוש - בכל אתר הכרויות שמכבד עצמו קיים חיפוש ממוקד, אשר מאפשר לחברים בו לבצע חיפוש וסינון חברים לפי שדות נבחרים. אחד הסינונים הפופלאריים ביותר הוא סינון של אלו אשר לא העלו תמונה. מצב זה גורם לכך שחברים שהעלו תמונה לפרופילם האישי יופיעו בתוצאות החיפוש בתדירות רבה יותר.
5.תמונה אחת שווה אלפי מילים - לעיתים דווקא הפרטים הטקסטואליים אינם מחמיאים כל כך או כאשר אלו לא נכתבו בצורה מיטבית ומזמינה, אזי קיומה של תמונה אישית עשויה לאזן את "התמונה המלאה".
אפשר לסכם ולומר כי רישום לאתר הכרויות ללא העלאת תמונה אישית, למעשה פועל כנגד השגת המטרה אשר בגינה בוצע אותו רישום.

אין תגובות: